Alytaus aerodromas 54°24′53″N 24°3′25″E Veikia nuo 1939 metų
Istorinė aviacijos bazė Lietuvoje, veikianti ypatingoje gamtos vietoje

Normandija-Nemunas (🇫🇷 Normandie-Niemen) - prancūzų aviaeskadrilės, Alytaus aerodrome bazavusios 1944 m., pavadinimas. Iki antihitlerinio fronto mūšių Lietuvoje ir Prūsijoje (dabartinėse Lenkijos ir Rusijos Karaliaučiaus srities teritorijose) eskadrilė vadinosi Normandijos (iš kurios daugiausia buvo kilę lakūnai) regiono vardu, o Normandijos-Nemuno vardą gavo 1944 m., po sėkmingų karinių kovų, į jas kylant daugiausia iš Alytaus aerodromo.

Normandijos-Nemuno eskadrilės istorija gyva ir žmonėse. Alytuje 1945 m. gimė prancūzų aviatoriaus Roger Sauvage ir pirmalytiškės šviesuolės Apolionijos Vitkauskaitės dukra Angelė Romutė

 Prancūziškieji skaičiai - neišdildomi: 97 į kovas prieš vokiečių aviaciją kilę normandai, iš jų 55 - išgyvenę ir 42 - žuvę. 

 Nemažai kas iš Normandijos-Nemuno eskadrilės istorijos Alytuje išlikę, kai kas, deja - jau išsitrynę. Nuo  2018 m. I Alytuje, Jiezno gatvėje, jau nebestovi prancūzų aviaeskadrilės amunicijos siuvėjo Petro Šimansko namas, tačiau 2019 m. Olita-Orany asociacijos surengtas žygis pademonstravo, kad aviacinio paveldo ir legendų su iki šiol neatsakytais klausimais aerodrome ir jo apylinkėse yra, o tai dar labiau kelia istorinę Alytaus aerodromo vertę. Ją įrodo ir Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje veikianti ilgametėaviacinė ekspozicija.  Nuo 2019 m. aerodrome veikia dar vienas objektas - originali paroda 54.4114°N, 24.0668°E - ne kur nors kitur, o... lėktuve.

Atvykite į aeroklubą, aerodromą, tik čia, I Alytuje, pamatysite aviatorių išsaugotą Normandijos-Nemuno bazavimo 1944 metais vietą, aviaeskadrilės atminimo akmenį (1981 m.), alytiškio skulptoriaus Eriko Motiejučio savo seneliui prancūzų aviatoriui R. Sauvage ir Normandijos-Nemuno eskadrilei skirtą stelą (2004 m.) bei mūsų inicijuotą, Alytaus miestą ir Alytaus rajoną jungiančią  Normandijos-Nemuno gatvę (2014 m.).