Alytaus aerodromas 54°24′53″N 24°3′25″E Veikia nuo 1939 metų
Istorinė aviacijos bazė Lietuvoje, veikianti ypatingoje gamtos vietoje

Alytaus aerodromas (koordinatės 54°24′53″N 24°3′25″E): nuo 1939 m. veikianti, nuo dar seniau kaip vieta, tinkama aviacijai, minima teritorija, įsikūrusi ypatingoje gamtos vietoje didžiausios Lietuvos upės Nemuno kilpoje ir Dzūkijos pušynų. 1944 m. čia kilo ir leidosi prancūzų aviaeskadrilės Normandija-Nemunas pilotai, vėliau, karui pasibaigus, o kariniam aerodromui persikėlus į Pociūnus (Prienų r.) - čia veikė keleiviniai ir pašto lėktuvai, iš Alytaus aerouosto skraidinę į įvairias Lietuvos vietas.

Alytaus aerodromas - gerai žinoma Lietuvos sportinės aviacijos bazė, stovyklų vieta, sutraukianti šalies aerobatus, skraidyklininkus, taip pat Baltijos ar kitų šalių aviamodeliuotojus-radiobangininkus bei, žinoma, alytiškius ir kitus, čia leidžiančius laiką įvairiose šventėse, suvažiavimuose, sąskrydžiuose ar paprastų pasivaikščiojimų, piknikų metu. 

Naujausios publikacijos žiniasklaidoje:

... Aly­taus ae­ro­dro­me po pen­ke­rių me­tų per­trau­kos ir vėl vy­ko avia­ci­jos šven­tė „Aly­tus ore“. Šie­met ji skir­ta Lie­tu­vos avia­ci­jos 100-me­čiui, Aly­taus ae­ro­dro­mo 80-me­čiui, is­to­ri­nės Nor­man­di­jos-Ne­mu­no avia­es­kad­ri­lės Aly­tu­je 75-me­čiui ir Aly­taus ae­ro­klu­bo 60-me­čiui pa­mi­nė­ti... - „Alytaus naujienų" publikacijojePa­dan­gė­je – vir­tuo­ziš­kos kil­pos, že­mė­je – pa­ra­šai už ae­ro­dro­mo iš­sau­go­ji­mą": https://www.alytausnaujienos.lt/pa-dan-ge-je-vir-tuo-zis-kos-kil-pos-ze-me-je-pa-ra-sai-uz-ae-ro-dro-mo-sau-go-ji-ma

Delfi.lt: https://www.delfi.lt/miestai/alytus/alytaus-padangeje-virtuoziskos-kilpos-zemeje-parasai-uz-istorinio-aerodromo-issaugojima.d?id=81740861

... Prieš 80 metų statytam Alytaus aerodromui, iš kurio per Antrąjį pasaulinį karą kilo eskadrilės Normandija-Nemunas lakūnai, gresia sunaikinimas. Miesto savivaldybė jame planuoja kurti laisvąją ekonominę zoną (LEZ). Tokiems planams nepritaria aviatoriai ir dalis alytiškių, renkančių parašus po peticija dėl išsaugojimo... - LRT videoreportaže ir publikacijoje „Ginčai dėl Alytaus aerodromo: vieni nori įkurdinti LEZ, kiti – palikti viską taip, kaip yra": https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1078472/gincai-del-alytaus-aerodromo-vieni-nori-ikurdinti-lez-kiti-palikti-viska-taip-kaip-yra

... Alytaus aerodrome minint keletą jubiliejų surengta šventė „Alytus ore“, kurioje gausus būrys aviatorių žiūrovams dovanojo stebinančius pasirodymus. Aerodromas šiuo metu gyvena nežinioje – savivaldybės planuose būtent šioje teritorijoje įrengti LEZ. Teigiama, kad taip bus sukurta daugybė darbo vietų, tiesa, konkretaus investuotojo kol kas nėra. Tad kartu su šventine programa aerodrome surengta ir akcija „Už Alytaus aerodromo išsaugojimą“. „Kylam“ laidoje – įspūdingo aero šou akimirkos ir nerimas dėl ateities... - 15 min. videoreportaže „Kylam“: Alytaus aerodrome – įspūdingas reginys ir kova dėl išlikimo“: https://www.15min.lt/24sek/video/kylam-alytaus-aerodrome-ispudingas-reginys-ir-kova-del-islikimo-164186

.... Liepos 13 d. Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje Claire Lignières-Counathe lankėsi Alytuje jubiliejinėje aviacijos šventėje, kur aplankė  paminklą, skirtą „Normandijos-Nemuno“ eskadrilės pilotams atminti, eskadrilės dislokavimo Alytaus rajone 75-ųjų metinių proga - Ambasadorės vizitas Alytuje, aplankant „Normandijos-Nemuno“ eskadrilės dislokavimo atminimui skirtą paminklą“: https://lt.ambafrance.org/Ambasador%C4%97s-vizitas-Alytuje-aplankant-Normandijos-Nemuno-eskadril%C4%97s

... Prisijungėme prie Alytaus aeroklubo trumpu žygiu, primindami apie šių vietovių kaitą per pastatrąjį šimtmetį.
Apie pusšimtis žygeivių, nupėdijo apie 10 km. Pamatėme caro pėstininkų ir sovietinių lakūnų kareivines, trumpai prisiminėme aukštesniąją miškininkystės mokyklą, pabandėme įminti paslaptingojo Objekto paskirtį, atradome buvusių sovietinių aerodromo angarų ženklus ir sprogimų kraterius -
Žygis "Istorijos aplink aerodromą"