Alytaus aerodromas 54°24′53″N 24°3′25″E Veikia nuo 1939 metų
Istorinė aviacijos bazė Lietuvoje, veikianti ypatingoje gamtos vietoje

Mūsų misija

Čia prašome apibūdinti savo pelno nesiekiančios organizacijos misiją.